Grafik Baskı Teknikleri-Gravür kategorisindeki çalışmalar

Baskı Teknikleri-Gravür

Baskı Teknikleri-Gravür

Bir baskı tekniği olarak matbaacılıkta ve sanat ürünlerinin yaratımında kullanılan gravür, bir kazıma şekli, çukurbaskı veya oyma baskı olarak adlandırılabilir. Baskı yapılacak görüntü ahşap, metal veya taş levha üzerine çeşitli yöntemler (elle kazıyarak veya asite yedirme) aktarıldıktan sonra levha mürekkep ile sıvanır. Levhanın yüzeyi temizlenince mürekkep yalnız çukur yerlerde kalır ve levhanın üzerindeki görüntü baskı uygulanarak kağıda aktarılır.

15. yüzyıldan sonra ortaya çıkışından itibaren gravür, günümüze kadar sanatçıları tarafından yaygın bir biçimde kullanılmış ve geliştirilmiştir. Günümüzde birçok sanatçı gravür baskı tekniğinden sanat baskılarının üretilmesinde yararlanmaktadır. Matbaacılıkta ise 19. yüzyılın sonlarına kadar basımı yapılan kitaplarda yer alan resimlerin kaliteli reprodüksiyonu için kullanılan gravür, bir baskı tekniği olarak günümüzde fotogravür ya da tifdruk baskı (rotagravür) biçiminde kullanılmaktadır.

Genel olarak gezi eserleri içine serpiştirilen gravürler kimi eserlerde ayrı bir ciltte albüm ya da taşbaskılarını albüm şeklinde yayınlamıştır.

rukruk portfolyosundan, Baskı Teknikleri-Gravür kategorisine yüklü The Woman isimli çalışma

The Woman

latinosalsa portfolyosundan, Baskı Teknikleri-Gravür kategorisine yüklü Başkalaşım isimli çalışma

Başkalaşım

latinosalsa portfolyosundan, Baskı Teknikleri-Gravür kategorisine yüklü Başkalaşım isimli çalışma

Başkalaşım

Can Yesiloglu portfolyosundan, Baskı Teknikleri-Gravür kategorisine yüklü B.m Gözyaşı isimli çalışma

B.m Gözyaşı

ömer yılmaz portfolyosundan, Baskı Teknikleri-Gravür kategorisine yüklü Surrealilişki isimli çalışma

Surrealilişki

etkisiz portfolyosundan, Baskı Teknikleri-Gravür kategorisine yüklü Çift Kaçış isimli çalışma

Çift Kaçış