Üyelik sözleşmesi

Bu sözleşmenin konusu, hayalperest.co internet sitesine üye(kayıtlı kullanıcı) olurken, üye olarak çalışma ve içerik paylaşırken dikkat etmenizgereken hususlar ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

 1. hayalperest.co'ya, sizin belirleyeceğiniz e-posta adresinizle ve bir şifre ile üye olabilirsiniz. Üyelik başvurunuzüye olduğunuz an aktive edilir. hayalperest.co gerekli gördüğü taktirde sizden yeni e-posta adresi belirlemenizi isteyebilir yada hesabınıza ilişkin yeni e-posta adresi verebilir, üyeliğinizi askıya alabilir veya dilediğiniz zaman sonlandırabilir.
 2. Hesabınıza erişim için kullandığınız bilgilerin ve şifrenizin güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi nedeniyle karşılaşılabilecek her türlü kötü niyetli kullanımından şahsen sorumluluğumuz bulunmakta olup, kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük size aittir.
 3. Sitemizde, verileriniz korunması adına, kayıtlarınız yedeklenmekte ve gerekli önlemler alınmaktaysa da, buna rağmen verilerinizin kaybolması veya kayıtlarınızın önceki hale getirilememesi halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Siteyi kullandığınız sürece bu metinde yer alan kuralların tamamını, bütün olarak kabul etmektesiniz. Bu kurallara aykırı hareket etmeniz, siteyi kötü niyetli kullandığınızın tespit edilmesi veya hayalperest.co'nun gerekli görmesi halinde, siteyi kullanımınız engellenebilir veyaüyeliğiniz gerekçe gösterilmeksizin sona erdirilebilir.

İçerik;

 1. Sitemizde yer alan içeriklerin güncel ve doğru olması için azami çaba gösterilmektedir ancak içeriğin doğruluğu garanti edilmemektedir. Site içeriğinin doğru olmaması nedeniyle uğrayabileceğiniz doğrudan yada dolaylı zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
 2. Sitede yer alan bağlantı, yönlendirmeler(link vs.) veya iliştirilmiş içeriğe ilişkin olarak sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitede yer alan bağlantı ve yönlendirmelerin içeriği kontrol edilmediği gibi, doğru olduğu, virüs vs. zararlı bir öğe içermediği, hukuka uygun olduğu gibi fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla içeriğine ilişkin hiçbir bir garanti vermemektedir.
 3. Sitemiz üzerinden diğer üye, kullanıcı ve sair kişilerle mesaj, forum ve benzeri yollarla iletişim kurarken veya içerik sağlarken veya çalışmalarınız olarak ürün paylaşırken; sağladığınız içeriğin herhangi bir ticari şirket, marka veya oluşumu eleştiri sınırını aşacak şekilde kötüleme veya ticari itibarını zedeleme niteliği taşımayacağını, Türk Ticaret Kanunu'nun 57. Maddesi (ve devam maddelerine) aykırı şekilde, haksız rekabete yol açacak mahiyette veya markaya zarar verici içerik girmeyeceğinizi, aksi davranış nedeniyle oluşacak her türlü zarardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

Telif Haklarının Devri ve Sorumluluk

 1. Tarafınızca oluşturulan veya geliştirilen ve yayınlanmak üzerehayalperest.co'na sunduğunuz her türlü içeriğe ilişkin tüm fikir ve katkınıntamamen şahsi bilginiz ve birikiminiz sonucu üretildiğini ve kendinize ait olduğunu, fikri mülkiyete konu işlerine ilişkin üçüncü kişilerin kısmen veya tamamen hak sahipliği iddia edebileceği bir yol izlemeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 2. Paylaştığınız herhangi bir içeriğe ilişkin olarak üçüncü bir kişi tarafından telif hakkı ihlali nedeniyle talepte bulunulması halinde, hayalperest.co nezdinde oluşabilecek zararlara ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.
 3. Tarafınızca oluşturulan yazı, görsel, fotoğraf, grafik, derlemeve sair her türlü içeriğe ilişkin hayalperest.co'na coğrafi, süre ve sairherhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan kullanım hakkı vermektesiniz.

Diğer hükümler;

 1. Sitemizde yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem gösterilmekle birlikte, yayının ve/veya site üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti verememekteyiz.
 2. Sitemiz uygun gördüğü takdirde içeriğinizi yayınlamayı reddedebilir, değiştirebilir veya yayınlanmış içeriği sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir. İçeriğinizin değiştirilmesi, yayından kaldırılması sonucunda zarara uğramanız halinde dahi sitemizden hiçbir talepte bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.
 3. Sitemiz, site üzerinden bağlantı kurduğunuz diğer kullanıcı, üye ve/veya 3. şahıslarla olan ticari veya şahsi ilişkilerden ve iletişimden sorumlu değildir.
 4. Sitemiz, ücretsiz olan hizmetlerini uygun gördüğü zaman ücretli hale getirme veya ücretli bölümlerin ücretini arttırma hakkına sahiptir.
 5. Sitemizin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs geçmesi ihtimali bulunmakta olup, böyle bir durumun vuku bulması halinde sitemize sorumluluk yüklenemez, talepte bulunulamaz.