Michelangelo Merisi da Caravaggio

Milano yakınlarında Caravaggio kasabasında doğmuştur (1573). Ona kısaca Caravaggio denilmesi de bundandır. Babası resim meraklısı bir dülgerdi. ilk resim bilgilerini ondan almış olabilir. 1593'te resim öğrenimi için Roma'ya gider. Orada Michelangelo'nun Pieta'sına hayran kalır. Kimin atölyesinde çalıştığı bilinmemektedir. Roma'dan Venedik'e geçer; Giorgione'nin, Tiziano'nun, Veronese'nin eserlerini inceler. Bu arada maddi sıkıntılar içinde çırpınır. Kardinal de Monte aracılığıyla Roma'daki Fransız Kilisesiiçin S. Matthew'in hayatından alınmış üç sahnenin resmini yapar. 1597'de başladığı bu resimleri, 1601'de bitirir. Bu arada Santa Maria del Popolo kilisesi için, aynı yıllar içinde, "Ermiş Petrus'a Yapılan ışkence" ile "Ermiş Paulus'un Din Değiştirmesi" adındaki tablolarını da bitirir.

Gerçek Meta Serisinden olan "Ermiş Meta ve Melek", bu son iki tablo iki kilise ilgilileri tarafından, ermişler sokak adamı kılığıyla gösterildiği için reddedilir.

Hayatı kargaşalıklar içinden geçen, kavgacı yaradılışı yüzünden adam hançerleyen, hapse girip çıkan, Malta'ya kaçan; bu arada Alof de Vignacourt'un tam boy bir portresini yapan, ama gene de olaylara sebep olan, buradan da kaçmanın yolunu bulan Caravaggio, 1609'da Napoli'ye döner. Yeni serüvenler başlar, sık sık gittiği bir meyhanede, bu defa Carmen askerleriyle dalaşırken ağır surette yaralanır. Affedilmesi üzerine, deniz yoluyla Roma'ya giderken ateşli bir hastalığa yakalanarak, 37 yaşında ölür. Kısa hayatının bu kadar karışıklıklarla dolu yılları içinde, irili ufaklı birçok eser vermiş olması şaşılacak şeydir. Sağlığında, gerçeği gibi anlaşılmayan, ama gene de aranan Caravaggio'nun sanat alanındaki etkisi derin olmuştur.

Onun gerçek değeri, kelimenin tam anlamıyla, 40-50 yıldan beri anlaşılmış bulunmaktadır. Bugün, Caravaggio'yu, Rönesans'ın en büyük ressamlarıyla bir tutanlar vardır
hayalperest.co logo
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Michelangelo Merisi da Caravaggio